5 lời khuyên đơn giản giúp coder làm việc hiệu quả hơn

Jonathan Blow là một developer độc lập và đầy tài năng. Không chỉ tự mình thực hiện các game project với một số lượng rất lớn các code và nội dung, ông còn đang phát triển một ngôn ngữ lập trình mới như một phần phụ thêm cho công việc của mình. … More 5 lời khuyên đơn giản giúp coder làm việc hiệu quả hơn